Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Ungdomar utan utbildning

Dynamo-seminarium i Stockholm 4 mars 2009

Book cover Ungdomar utan utbildning
Published
2009-May
Series number
VI 2009:10
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
16

Vinnovas Dynamo-program innehåller många spännande projekt. Två av dem fokuserar på en problematik som kanske är en av de allra viktigaste just nu. Mot bakgrund av den aktuella ekonomiska krisen ter det sig därför som minst sagt viktigt att hitta lösningar för ungdomar med låg eller utan utbildning.

Vinnovas ambition är inte bara att stödja forskning och utveckling av hög kvalitet utan även att verka för att resultaten kommer till praktisk användning. Vinnova ordnade därför den 4 mars 2009 ett seminarium om lågutbildade ungdomars situation vad gäller möjlighet/svårighet att få arbete eller fortsatt utbildning.

Denna seminarieberättelse ska förhoppningsvis bidra till ökade kunskaper om ungdomar med låg eller utan utbildning och vad som kan göras för att förbättra deras möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics