Utgiven
2008-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2008:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-20-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
20
Författare
Rolf Nilsson - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-01875
Ämne

För att Sverige både ska kunna utnyttja de möjligheter och bemästra de utmaningar som följer av globaliseringen krävs innovation och förnyelse. Detta ställer stora krav på strategiska satsningar i forskning och utveckling. I denna skrift beskrivs den svenska statliga FoU-finansieringen dels över tiden och dels görs jämförelser med våra nordiska grannländer med särskild tonvikt på Finland.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (479 kB)