Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Statlig och offentlig FoU-finansiering i Norden

Book cover Statlig och offentlig FoU-finansiering i Norden
Published
2008-May
Series number
VA 2008:08
Publisher
Vinnova
Author
Rolf Nilsson - Vinnova
ISBN
978-91-85959-20-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
20

För att Sverige både ska kunna utnyttja de möjligheter och bemästra de utmaningar som följer av globaliseringen krävs innovation och förnyelse. Detta ställer stora krav på strategiska satsningar i forskning och utveckling. I denna skrift beskrivs den svenska statliga FoU-finansieringen dels över tiden och dels görs jämförelser med våra nordiska grannländer med särskild tonvikt på Finland.

Last updated 15 December 2022

Page statistics