Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slimmat, snabbt och svenskt

Samverkan och ledarskap under Sverigeförhandlingen om höghastighetståg

Bokomslag Slimmat, snabbt och svenskt
Utgiven
2018-mars
Serienummer
VR 2018:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Pär Isaksson
ISBN
978-91-87537-71-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
58

Ambitiösa förberedelser, omfattande samråd och kraftfullt genomförande är en ledarskapsmodell som tjänat Sverige väl. Men fungerar det svenska sättet att leda projekt och företag och bygga samhällen i en allt mer kortsiktig, avreglerad och globaliserad miljö? Är svensk innovationsledning och fortfarande en komparativ fördel?

Med bakgrund av dessa och liknande frågeställningar har rapporten haft följande syften:

  • att kartlägga Sverigeförhandlingens samverkan, förankring och genomförande
  • att studera effekterna av ambitiöst förberedelsearbete och omfattande samråd tillsammans med snabbt och kraftfullt genomförande i processer som bygger på svensk ledarskapstradition, samt
  • att belysa om dessa kunskaper och erfarenheter kan utgöra en konkurrensfördel för Sverige i olika sammanhang.

Med den utgångspunkten har författaren och utredaren Pär Isaksson på Vinnovas uppdrag följt Sverigeförhandlingen, där staten förhandlat med kommuner runtom i landet om höghastighetsjärnväg, spårvagnsprojekt och bostadsbyggande. Resultaten presenteras i denna rapport.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan