Slimmat, snabbt och svenskt

Samverkan och ledarskap under Sverigeförhandlingen om höghastighetståg

Utgiven
2018-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-71-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
58
Författare
Pär Isaksson
Pris
195 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-06632
Ämne
Ledning och organisering, Transport

Ambitiösa förberedelser, omfattande samråd och kraftfullt genomförande är en ledarskapsmodell som tjänat Sverige väl. Men fungerar det svenska sättet att leda projekt och företag och bygga samhällen i en allt mer kortsiktig, avreglerad och globaliserad miljö? Är svensk innovationsledning och fortfarande en komparativ fördel?

Med bakgrund av dessa och liknande frågeställningar har rapporten haft följande syften:

  • att kartlägga Sverigeförhandlingens samverkan, förankring och genomförande
  • att studera effekterna av ambitiöst förberedelsearbete och omfattande samråd tillsammans med snabbt och kraftfullt genomförande i processer som bygger på svensk ledarskapstradition, samt
  • att belysa om dessa kunskaper och erfarenheter kan utgöra en konkurrensfördel för Sverige i olika sammanhang.

Med den utgångspunkten har författaren och utredaren Pär Isaksson på Vinnovas uppdrag följt Sverigeförhandlingen, där staten förhandlat med kommuner runtom i landet om höghastighetsjärnväg, spårvagnsprojekt och bostadsbyggande. Resultaten presenteras i denna rapport.

Senast uppdaterad 2 mars 2018

Statistik för sidan