Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sexårsutvärdering av det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt

Bokomslag Sexårsutvärdering av det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt
Utgiven
2019-december
Serienummer
VR 2019:19
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Författare
Johan Nylander, Arivan Tutal, Tomas Åström, Torbjörn Fängström, Markus Lindström, Sebastian Eriksson Berggren – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold – Technopolis Ltd
ISBN
ISSN
Antal sidor
75

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den första generationens strategiska innovationsprogram (SIP) som vid uppdragets början hade varit verksamma i sex år. Syftet med utvärderingarna är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Totalt har 17  strategiska innovationsprogram startats i fyra omgångar. De fem program som startade under 2013 har nu genomgått en sexårsutvärdering. De fem utvärderingarna och metautvärderingen genomfördes under perioden januari till december 2019.

Senast uppdaterad 11 december 2019

Statistik för sidan