Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Översikt - Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik

Bokomslag Översikt - Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik
Utgiven
2010-februari
Serienummer
VR 2010:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Anna Johansson, Nina Waara & Anders Wärnmark - WSP Analys & Strategi
ISBN
978-91-86517-04-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
24

Vinnovas program "Infrastruktur och effketiva transportsystem" innehåller många intressanta projekt inom områdena transportpoltik och kollektivtrafik. Inom programmet hanteras frågor om hur infrastruktur och effektiva transportsystem kan bidra till utvecklingen av transportsystemet så att det i sin tur stödjer en hållbar tillväxt. En central del i detta är att bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. Programmet har haft utlysningar under 2003, 2005 och 2006 och 2008.

Programrådet rekommenderade Vinnova att genomföra analyser inom programmets olika delar. Det första steget i detta arbete är föreliggande syntesarbete i vilket pågående och avslutad forskning inom kollektivtrafikområdet avrapporteras. Utvärderingen har genomförts av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Vinnova.

Det är vår förhoppning att syntesarbetet ska ge en rättvis bild av den kollektivtrafikforskning som finansierats inom ramen för programmet.

För fullversion av denna rapport se "Sju års Vinnova-forskning om kollektivtrafik" (Vinnova Rapport VR 2010:06).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan