Utgiven
2015-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2015:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-37-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
78
Författare
Gustav Sjöblom - Chalmers tekniska högskola
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-02126
Ämne
Ledning och organisering, Miljö och energi, Transport

Transportområdet förutsätter samverkan. Det gäller samverkan mellan transportslagen men också mellan alla de aktörer, privata och offentliga som tillsammans formar transportsystemet. Forum för Transportinnovation syftar till att effektivisera detta samarbete genom att etablera gemensamma strategier, initiera projekt och bidra till en effektivare svensk medverkan i det europeiska FOI-samarbetet. Forum sjösattes i slutet av 2011 och har lyckats samla ett flertal viktiga aktörer. Ett initiativ som detta syftar till att gripa in och påverka.

Forum för Transportinnovation är fortfarande en ung organisation. Genom sin konstruktion blir den vad dess medlemmar gör den till. Vi hoppas att denna rapport som diskuterar nätverksstyrning av innovation i transportsektorn kan bidra till reflexion men också inspirera till ytterligare ambition och kraftsamling.