Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Nätverksstyrning av transportinnovation
Published
2015-December
Series number
VR 2015:07
Publisher
Vinnova
Author
Gustav Sjöblom - Chalmers tekniska högskola
ISBN
978-91-87537-37-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
78

Transportområdet förutsätter samverkan. Det gäller samverkan mellan transportslagen men också mellan alla de aktörer, privata och offentliga som tillsammans formar transportsystemet. Forum för Transportinnovation syftar till att effektivisera detta samarbete genom att etablera gemensamma strategier, initiera projekt och bidra till en effektivare svensk medverkan i det europeiska FOI-samarbetet. Forum sjösattes i slutet av 2011 och har lyckats samla ett flertal viktiga aktörer. Ett initiativ som detta syftar till att gripa in och påverka.

Forum för Transportinnovation är fortfarande en ung organisation. Genom sin konstruktion blir den vad dess medlemmar gör den till. Vi hoppas att denna rapport som diskuterar nätverksstyrning av innovation i transportsektorn kan bidra till reflexion men också inspirera till ytterligare ambition och kraftsamling.

Last updated 15 December 2022

Page statistics