Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Nationell strategi för nanoteknik

Ökad innovationskraft för hållbar samhällsnytta

Bokomslag Nationell strategi för nanoteknik
Utgiven
2010-januari
Serienummer
VP 2010:01
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
140

Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för hur möjligheter och risker kan hanteras i den snabba utvecklingen inom nanoteknikområdet.

Nanomaterial används idag i mängder av produkter, bland annat elektronik, bilar, kosmetik, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker. Nanoteknikens risker och möjligheter har diskuterats flitigt och många länder har under senare år tagit fram nationella forskningspr ogram och strategier inom området. Vinnova fick därför i uppdrag av regeringen att ta fram en svensk nanostrategi.

Den nya strategin tar upp nanoteknikens möjligheter och risker och kopplar dessa till olika globala utmaningar. Sverige ska på olika sätt ta vara på nanoteknikens möjligheter för att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga utmaningar. Då behövs också ett bättre samspel för att nå ökad kunskap och spridning av kompetens. Dagens splittrade situation är ett problem och hindrar utvecklingen.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan