Utgiven
2010-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2010:01
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
140
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-04400
Ämne
Material, Om Vinnova

Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för hur möjligheter och risker kan hanteras i den snabba utvecklingen inom nanoteknikområdet.

Nanomaterial används idag i mängder av produkter, bland annat elektronik, bilar, kosmetik, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker. Nanoteknikens risker och möjligheter har diskuterats flitigt och många länder har under senare år tagit fram nationella forskningspr ogram och strategier inom området. Vinnova fick därför i uppdrag av regeringen att ta fram en svensk nanostrategi.

Den nya strategin tar upp nanoteknikens möjligheter och risker och kopplar dessa till olika globala utmaningar. Sverige ska på olika sätt ta vara på nanoteknikens möjligheter för att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga utmaningar. Då behövs också ett bättre samspel för att nå ökad kunskap och spridning av kompetens. Dagens splittrade situation är ett problem och hindrar utvecklingen.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2605 kB)