Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nationell strategi för nanoteknik

Ökad innovationskraft för hållbar samhällsnytta

Book cover Nationell strategi för nanoteknik
Published
2010-January
Series number
VP 2010:01
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Number of pages
140

Vinnova har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi för hur möjligheter och risker kan hanteras i den snabba utvecklingen inom nanoteknikområdet.

Nanomaterial används idag i mängder av produkter, bland annat elektronik, bilar, kosmetik, kläder, hushållsprodukter, livsmedel, sportutrustning och leksaker. Nanoteknikens risker och möjligheter har diskuterats flitigt och många länder har under senare år tagit fram nationella forskningspr ogram och strategier inom området. Vinnova fick därför i uppdrag av regeringen att ta fram en svensk nanostrategi.

Den nya strategin tar upp nanoteknikens möjligheter och risker och kopplar dessa till olika globala utmaningar. Sverige ska på olika sätt ta vara på nanoteknikens möjligheter för att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga utmaningar. Då behövs också ett bättre samspel för att nå ökad kunskap och spridning av kompetens. Dagens splittrade situation är ett problem och hindrar utvecklingen.

Last updated 23 February 2018

Page statistics