Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mot bättre vetande

nya vägar till kunskap på arbetsplatsen

Bokomslag Mot bättre vetande
Utgiven
2008-februari
Serienummer
VR 2008:01
Utgivare
Vinnova
Författare
Eva Thelander
ISBN
978-91-85959-02-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
116

Kunskapsekonomin är här – men vad gör vi med kunskapen?

För att företag och organisationer ska klara nya krav och förändringar krävs det inte bara mer utbildning. Det krävs också arbetsplatser som kan fånga upp och utveckla den kunskap som ständigt skapas.

Trots den snabba tekniska utvecklingen organiserar vi ändå vårt arbete på samma sätt som tidigare. Chefer förväntas uppfylla chefsideal som växt fram under helt andra förutsättningar.

I den här boken beskrivs några forskningsprojekt om hur kunskap genereras och hanteras – eller kanske borde hanteras – på olika arbetsplatser.

Här finns belysande bilder från både offentlig förvaltning och näringsliv om outsourcing, projektarbetarens roll och hämmande yrkesgränser vid FoU-avdelningar. Om alternativa ledarskapsmodeller och behovet av nya ledarskapsmodeller. Och konkreta exempel på hur framgångsrikt förändringsarbete kan öka kunskapsflödet mellan olika yrkesgrupper.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan