Utgiven
2008-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-02-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
116
Författare
Eva Thelander
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2003-00421
Ämne
Ledning och organisering

Kunskapsekonomin är här – men vad gör vi med kunskapen?

För att företag och organisationer ska klara nya krav och förändringar krävs det inte bara mer utbildning. Det krävs också arbetsplatser som kan fånga upp och utveckla den kunskap som ständigt skapas.

Trots den snabba tekniska utvecklingen organiserar vi ändå vårt arbete på samma sätt som tidigare. Chefer förväntas uppfylla chefsideal som växt fram under helt andra förutsättningar.

I den här boken beskrivs några forskningsprojekt om hur kunskap genereras och hanteras – eller kanske borde hanteras – på olika arbetsplatser.

Här finns belysande bilder från både offentlig förvaltning och näringsliv om outsourcing, projektarbetarens roll och hämmande yrkesgränser vid FoU-avdelningar. Om alternativa ledarskapsmodeller och behovet av nya ledarskapsmodeller. Och konkreta exempel på hur framgångsrikt förändringsarbete kan öka kunskapsflödet mellan olika yrkesgrupper.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3140 kB)