Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Mot bättre vetande

nya vägar till kunskap på arbetsplatsen

Book cover Mot bättre vetande

Mot bättre vetande

Visa mer information (ankarlänk)

Kunskapsekonomin är här – men vad gör vi med kunskapen?

För att företag och organisationer ska klara nya krav och förändringar krävs det inte bara mer utbildning. Det krävs också arbetsplatser som kan fånga upp och utveckla den kunskap som ständigt skapas.

Trots den snabba tekniska utvecklingen organiserar vi ändå vårt arbete på samma sätt som tidigare. Chefer förväntas uppfylla chefsideal som växt fram under helt andra förutsättningar.

I den här boken beskrivs några forskningsprojekt om hur kunskap genereras och hanteras – eller kanske borde hanteras – på olika arbetsplatser.

Här finns belysande bilder från både offentlig förvaltning och näringsliv om outsourcing, projektarbetarens roll och hämmande yrkesgränser vid FoU-avdelningar. Om alternativa ledarskapsmodeller och behovet av nya ledarskapsmodeller. Och konkreta exempel på hur framgångsrikt förändringsarbete kan öka kunskapsflödet mellan olika yrkesgrupper.

Published
2008-February
Series number
VR 2008:01
Publisher
Vinnova
Author
Eva Thelander
ISBN
978-91-85959-02-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
116

Last updated 15 December 2022

Page statistics