Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Management av immateriella tillgångar

En litteraturstudie och inriktning för framtida forskning. Utgivare: Stiftelsen IMIT

Bokomslag Management av immateriella tillgångar
Utgiven
2016-september
Serienummer
Utgivare
Stiftelsen IMIT
Författare
Marcus Holgersson - Chalmers tekniska högskola
ISBN
ISSN
Antal sidor
65

Immateriella tillgångar (IP) står idag för en betydande del av företags totala tillgångar. Management av immateriella tillgångar är därför av central betydelse för företags konkurrenskraft. Trots detta har vi fortfarande relativt begränsad förståelse för hur företag och andra aktörer hanterar eller bör hantera sina immateriella tillgångar. Denna förstudie är ett första steg i en satsning från Vinnova och PRV för att bidra till kunskapsutvecklingen kring hur management av immateriella tillgångar kan bidra till stärkt konkurrenskraft. Studien har finansierats med medel från Vinnova i samverkan med PRV.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan