Management av immateriella tillgångar

En litteraturstudie och inriktning för framtida forskning. Utgivare: Stiftelsen IMIT

Utgiven
2016-september
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
65
Författare
Marcus Holgersson - Chalmers tekniska högskola
Pris
Utgivare
Stiftelsen IMIT
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering

Immateriella tillgångar (IP) står idag för en betydande del av företags totala tillgångar. Management av immateriella tillgångar är därför av central betydelse för företags konkurrenskraft. Trots detta har vi fortfarande relativt begränsad förståelse för hur företag och andra aktörer hanterar eller bör hantera sina immateriella tillgångar. Denna förstudie är ett första steg i en satsning från Vinnova och PRV för att bidra till kunskapsutvecklingen kring hur management av immateriella tillgångar kan bidra till stärkt konkurrenskraft. Studien har finansierats med medel från Vinnova i samverkan med PRV.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1120 kB)