Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Management av immateriella tillgångar

En litteraturstudie och inriktning för framtida forskning. Utgivare: Stiftelsen IMIT

Book cover Management av immateriella tillgångar

Management av immateriella tillgångar

Visa mer information (ankarlänk)

Immateriella tillgångar (IP) står idag för en betydande del av företags totala tillgångar. Management av immateriella tillgångar är därför av central betydelse för företags konkurrenskraft. Trots detta har vi fortfarande relativt begränsad förståelse för hur företag och andra aktörer hanterar eller bör hantera sina immateriella tillgångar. Denna förstudie är ett första steg i en satsning från Vinnova och PRV för att bidra till kunskapsutvecklingen kring hur management av immateriella tillgångar kan bidra till stärkt konkurrenskraft. Studien har finansierats med medel från Vinnova i samverkan med PRV.

Published
2016-September
Series number
Publisher
Stiftelsen IMIT
Author
Marcus Holgersson - Chalmers tekniska högskola
ISBN
ISSN
Number of pages
65

Last updated 15 December 2022

Page statistics