Långsiktig utveckling av svenska lärosätens samverkan med det omgivande samhället

Effekter av forsknings- och innovationsfinansiärers insatser

Utgiven
2015-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2015:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-27-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
260
Författare
Tomas Åström, Göran Melin, Tobias Fridholm, Miriam Terrell, Sebastian Stålfors, Emma Ärenman, Karolina Henningsson, Malin Jondell Assbring, Richard Danell & Erik Arnold - Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2014-01530
Ämne
Om Vinnova

Universitet och högskolor (UoH) spelar en viktig roll för Sveriges innovationskraft, konkurrenskraft och attraktionskraft. Sverige satsar i internationell jämförelse stora resurser på utbildning och forskning vid UoH. Samverkan mellan lärosäten å ena sidan och företag, offentliga verksamheter och civilsamhället å andra sidan är avgörande för UoHs effekter på det omgivande samhället. Sådan samverkan är även viktig för kvaliteten i forskning och utbildning vid UoH.

Effektanalysen studerar hur samverkan med det omgivande samhället vid sex lärosäten utvecklats sedan 1985 och vad som har påverkat den utvecklingen. Vinnova har framförallt velat förstå i vilken utsträckning forsknings- och innovationsfinansiärer och dess insatser i olika form påverkat lärosätena att behandla samverkan på ett mer strategiskt sätt.

Effektanalysen bygger på detaljerade fallstudier av sex svenska lärosäten som författarna av såväl historiska som retoriska skäl valt att gruppera i tre lärosätestypologier: två äldre och ämnesmässigt breda universitet (Lunds universitet och Uppsala universitet), två tekniska universitet (Chalmers tekniska högskola och Kungliga Tekniska högskolan) och två ”nya” lärosäten (Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola). Uppdraget har utförts av Technopolis under perioden maj 2014 till mars 2015.