Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Kartläggning av svenska klusterinitiativ
Utgiven
2009-december
Serienummer
VR 2009:31
Utgivare
Vinnova
Författare
Jonnie Nordensky
ISBN
978-91-85959-90-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
92

Denna rapport syftar till att undersöka klusterinitiativ i Sverige och skapa en aktuell kartläggning över dessa. Inom området finns idag samtidigt en tydlig begreppsförvirring, som har blivit en betydande del av arbetet att ta sig an. Studien har därför i lika stor utsträckning bestått i att forma kriterier för vad som skall räknas som ett klusterinitiativ. Den slutgiltiga framställningen är följaktligen ämnad som en aktuell och övergripande kartläggning av svenska klusterinitiativ, som kan ligga till grund för framtida uppdateringar, kompletteringar och mer inriktade studier.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan