Utgiven
2009-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:31
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-90-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
92
Författare
Jonnie Nordensky
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Denna rapport syftar till att undersöka klusterinitiativ i Sverige och skapa en aktuell kartläggning över dessa. Inom området finns idag samtidigt en tydlig begreppsförvirring, som har blivit en betydande del av arbetet att ta sig an. Studien har därför i lika stor utsträckning bestått i att forma kriterier för vad som skall räknas som ett klusterinitiativ. Den slutgiltiga framställningen är följaktligen ämnad som en aktuell och övergripande kartläggning av svenska klusterinitiativ, som kan ligga till grund för framtida uppdateringar, kompletteringar och mer inriktade studier.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (617 kB)