Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Kartläggning av svenska klusterinitiativ
Published
2009-December
Series number
VR 2009:31
Publisher
Vinnova
Author
Jonnie Nordensky
ISBN
978-91-85959-90-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
92

Denna rapport syftar till att undersöka klusterinitiativ i Sverige och skapa en aktuell kartläggning över dessa. Inom området finns idag samtidigt en tydlig begreppsförvirring, som har blivit en betydande del av arbetet att ta sig an. Studien har därför i lika stor utsträckning bestått i att forma kriterier för vad som skall räknas som ett klusterinitiativ. Den slutgiltiga framställningen är följaktligen ämnad som en aktuell och övergripande kartläggning av svenska klusterinitiativ, som kan ligga till grund för framtida uppdateringar, kompletteringar och mer inriktade studier.

Last updated 15 December 2022

Page statistics