Utgiven
2009-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2009:19
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-78-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
132
Författare
Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-03804
Ämne
Hälsa

Här redovisas en del i den effektanalys som avser det stöd som fördelats av Vinnova och dess föregångare STU och Nutek till medicinteknisk och livsmedelsanknuten forskning. Utgångspunkten har varit program från slutet av 1980-talet fram till 2006. Materialet spänner över ett brett spektrum av medicinska och hälsorelaterade tillämpningsområden, inklusive olika livsmedelstillämpningar.

Rapporten är den första i sitt slag med avsikt att ge en bred samhällsekonomisk bild av effekterna av forskningsfinansiering inom ett brett område inom livsvetenskaperna. Syftet är att ge ett underlag för beslutsfattare inom det forskningspolitiska området och metoden som tillämpas i studien kan tjäna som underlag för utvärderingar inom hälsoekonomi.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (620 kB)