Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Investering i hälsa

Hälsoekonomiska effekter av forskning inom medicinsk teknik och innovativa livsmedel

Bokomslag Investering i hälsa
Utgiven
2009-oktober
Serienummer
VA 2009:19
Utgivare
Vinnova
Författare
Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet
ISBN
978-91-85959-78-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
132

Här redovisas en del i den effektanalys som avser det stöd som fördelats av Vinnova och dess föregångare STU och Nutek till medicinteknisk och livsmedelsanknuten forskning. Utgångspunkten har varit program från slutet av 1980-talet fram till 2006. Materialet spänner över ett brett spektrum av medicinska och hälsorelaterade tillämpningsområden, inklusive olika livsmedelstillämpningar.

Rapporten är den första i sitt slag med avsikt att ge en bred samhällsekonomisk bild av effekterna av forskningsfinansiering inom ett brett område inom livsvetenskaperna. Syftet är att ge ett underlag för beslutsfattare inom det forskningspolitiska området och metoden som tillämpas i studien kan tjäna som underlag för utvärderingar inom hälsoekonomi.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan