Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Investering i hälsa

Hälsoekonomiska effekter av forskning inom medicinsk teknik och innovativa livsmedel

Book cover Investering i hälsa

Investering i hälsa

Visa mer information (ankarlänk)

Här redovisas en del i den effektanalys som avser det stöd som fördelats av Vinnova och dess föregångare STU och Nutek till medicinteknisk och livsmedelsanknuten forskning. Utgångspunkten har varit program från slutet av 1980-talet fram till 2006. Materialet spänner över ett brett spektrum av medicinska och hälsorelaterade tillämpningsområden, inklusive olika livsmedelstillämpningar.

Rapporten är den första i sitt slag med avsikt att ge en bred samhällsekonomisk bild av effekterna av forskningsfinansiering inom ett brett område inom livsvetenskaperna. Syftet är att ge ett underlag för beslutsfattare inom det forskningspolitiska området och metoden som tillämpas i studien kan tjäna som underlag för utvärderingar inom hälsoekonomi.

Published
2009-October
Series number
VA 2009:19
Publisher
Vinnova
Author
Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet
ISBN
978-91-85959-78-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
132

Last updated 15 December 2022

Page statistics