Utgiven
2013-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-04-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
40
Författare
Jonny Paulsson - Inspirarum AB & Lars Roswall - Pilot Personalutveckling (redaktörer)
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2003-03138
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

För drygt 10 år sedan väcktes diskussioner om hur kommuner och landsting stimulerar innovation och förnyelse och hur frågorna kan stärkas genom ett närmare samarbete och utbyte med forskningen. Regeringen, SKL, Vinnova m.fl. initierade olika typer av insatser för att bidra till ökad kunskap, inspiration och diskussion. Här presenteras en kortfattad översikt över de initiativ som genomfördes under perioden 2002-2009.

Rapporten har tagits fram isamarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting - SKL och Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1625 kB)

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Statistik för sidan