Innovativa kommuner

Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning

Published
2013-November
Language
Swedish
Series number
VR 2013:10
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-04-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
40
Author
Jonny Paulsson - Inspirarum AB & Lars Roswall - Pilot Personalutveckling (redaktörer)
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2003-03138
Subject
Research and innovation environments

För drygt 10 år sedan väcktes diskussioner om hur kommuner och landsting stimulerar innovation och förnyelse och hur frågorna kan stärkas genom ett närmare samarbete och utbyte med forskningen. Regeringen, SKL, Vinnova m.fl. initierade olika typer av insatser för att bidra till ökad kunskap, inspiration och diskussion. Här presenteras en kortfattad översikt över de initiativ som genomfördes under perioden 2002-2009.

Rapporten har tagits fram isamarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting - SKL och Vinnova.

Last updated 7 March 2018

Page statistics