Utgiven
2015-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2015:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-29-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
34
Författare
Anders Frick - Visioneye
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Ledning och organisering, Miljö och energi, Tjänster, EU

Rapporten tar upp ett antal lärdomar som svenska arrangörer av innovationstävlingar har dragit. Innovationstävlingarna har delvis finansierats av Vinnova genom ett särskilt regeringsuppdrag som ingick i dåvarande regerings miljöteknikstrategi. Syftet med uppdraget var att stimulera och öka intresset för innovationstävlingar och innovationsupphandling inom området miljöteknik.

Urvalet är gjort av Anders Frick, som på Vinnovas uppdrag under 2014 och 2015 följt arrangörerna av innovationstävlingarna och dokumenterat deras erfarenheter och lärdomar.

Läs mer om innovationstävlingar i skriften "Innovationstävlingar - en guide"

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Statistik för sidan