Innovationstävlingar

En guide. Utgivare: Nesta (Storbritanniens innovationsstiftelse)

Utgiven
2015-februari
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
40
Författare
Perrie Ballantyne - Centre for Challenge Prizes
Pris
Utgivare
Nesta (Nesta är Storbritanniens innovationsstiftelse)
Diarienummer
Ämne
Tjänster

Innovationstävlingar belönar den som först eller effektivast kan lösa en definierad utmaning. De fungerar som incitament för att lösa en specifik utmaning, istället för att belöna tidigare prestationer.

Innovationstävlingar är en beprövad metod för att stödja och påskynda förändringar i världen inom områden där det behövs mer innovation och initiativ. Innovationstävlingarnas popularitet ökar också i takt med att regeringar och finansiärer söker efter bättre sätt att lösa problem, skapa värden och utnyttja de möjligheter som it-tjänster och sociala media ger.

Denna guide vänder sig till regeringar, finansiärer, ledare för välgörenhetsorganisationer och allmännyttiga organisationer. Den visar hur tävlingar kan användas för att finna lösningar på problem världen över och under vilka förhållanden tävlingarna kan vara användbara. Guiden ger även råd och praktiska verktyg till dig som ska utforma och anordna en innovationstävling.

Detta är en svensk översättning av Nestas publikation "Challenge Prize Design - Practice Guide". Den svenska versionen är initierad av Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2697 kB)

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Statistik för sidan