Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Halvtidsutvärdering

Bokomslag Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården
Utgiven
2013-juni
Serienummer
VR 2013:04
Utgivare
Vinnova
Författare
Martin Fröberg, Pauline Mattsson, Jens Sörvik & Anna Zingmark - Ramböll
ISBN
978-91-86517-87-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
78

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården” startat programmet Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Inom programmet finansieras sex innovationsslussar. Programmet ska ge stöd för att bygga upp/vidareutveckla innovationsslussar som ska:

  • ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården
  • fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården

Denna rapport är en halvtidsutvärdering av programmet. Syftet med halvtidsutvärderingen är att visa på de resultat som har uppkommit inom programmet, samt att lära av vad som har varit framgångsrikt och vad som kan utvecklas.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan