Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Halvtidsutvärdering

Book cover Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnova har inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården” startat programmet Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården. Inom programmet finansieras sex innovationsslussar. Programmet ska ge stöd för att bygga upp/vidareutveckla innovationsslussar som ska:

  • ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården
  • fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården

Denna rapport är en halvtidsutvärdering av programmet. Syftet med halvtidsutvärderingen är att visa på de resultat som har uppkommit inom programmet, samt att lära av vad som har varit framgångsrikt och vad som kan utvecklas.

Published
2013-June
Series number
VR 2013:04
Publisher
Vinnova
Author
Martin Fröberg, Pauline Mattsson, Jens Sörvik & Anna Zingmark - Ramböll
ISBN
978-91-86517-87-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
78

Last updated 15 December 2022

Page statistics