Innovationspolitik och tillväxt

En seminarierapport från Svenskt Näringsliv, IF Metall och Vinnova

Utgiven
2008-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:15
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
8
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

För att stimulera en kvalificerad diskussion om vad offentliga, innovationspolitiska åtgärder kan betyda för välfärd och ekonomisk tillväxt, och vilka typer av åtgärder som kan ge störst effekt, anordnade Svenskt Näringsliv, IF Metall och Vinnova två policyseminarier, den 4 respektive 12 juni 2008.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (12617 kB)