Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer och ny teknik

Vilken roll spelar forskningen?

Bokomslag Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik

Visa mer information (ankarlänk)

Forskningsbaserad kompetens spelar en allt viktigare roll vid utveckling av innovationer och ny teknologi. För att utveckla en effektiv innovationsinriktad FoU-politik är det viktigt att förstå hur och under vilka förutsättningar forskningsbaserad kompetens kan bidra till ökat välstånd och till att möta samhällsutmaningar. Syftet med denna skrift är att överskådligt sammanfatta 40 års studier av sambanden mellan innovationer, teknik och forskning.

Forskning kan bidra på många olika sätt, och i alla delar av innovationsprocessen. För att detta ska bli verklighet behöver politiken skapa utrymme för kontinuerlig samverkan där forskare och företag kan lära av varandra. Det är Vinnovas förhoppning att skriften ska medverka till att stimulera innovationsinsatser genom ökad förståelse för långsiktiga effekter och samband mellan offentliga satsningar och hållbar samhällsutveckling.

För engelsk version se "Innovations and new technology" (Vinnova Report/Analysis VA 2014:05)

Läs även "När staten spelat roll" (Vinnova Rapport/Analys VA 2011:10)

Utgiven
2013-maj
Serienummer
VA 2013:13
Utgivare
Vinnova
Författare
Lennart Elg
ISBN
978-91-86517-98-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
70

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan