Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Horisont Europa – årsbok 2022, svenskt deltagande i EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation

Ramprogrammet Horisont Europa är EU:s mest omfattande forsknings- och innovationsprogram hittills. Det löper mellan åren 2021–2027 och har en budget på 95.5 miljarder EUR.

Bokomslag Horisont Europa – årsbok 2022, svenskt deltagande i EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation
Utgiven
2023-maj
Serienummer
VR 2023:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Fernando Dubra García
ISBN
978-91-987943-8-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
27

Huvudsyftet med programmet är att stimulera forskning och innovation i samverkan mellan främst medlems- och associerade länder samt den övriga världen. Horisont Europa syftar också till att engagera medborgare och samhällsaktörer i de gemensamma utmaningar vi står inför, där forskning och innovation kan bidra till hållbara lösningar.

Denna årsbok redovisar Sveriges deltagande i EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa – från dess start den 1 januari 2021 till och med den 8 februari 2023. Det är den första rapporten i sitt slag om detta ramprogram, och den belyser och analyserar Sveriges deltagande i en internationell kontext. Några saker som analyseras är hur Sverige står sig i jämförelse med länder, vilka svenska organisationer som varit framgångsrika såhär i början av ramprogrammet, och hur de svenska beviljade EU-medlen fördelas mellan olika organisationstyper och län.

Senast uppdaterad 11 maj 2023

Statistik för sidan