Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Historien om GSM - Sammanfattning

Effekter av forskning i svensk mobiltelefoniutveckling

Bokomslag Historien om GSM - Sammanfattning
Utgiven
2008-maj
Serienummer
VA 2008:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group
ISBN
978-91-85959-18-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
40

Ericssons utveckling inom mobiltelefoni tillhör Sveriges största industriella framgångar i modern tid, mätt i termer av omsättning, sysselsättning och exportintäkter. Denna effektanalys beskriver utvecklingen av mobiltelefonin, med fokus på GSM-tekniken, och den offentligt finansierade forskningens betydelse för framgångarna.

Analysen visar att många faktorer bidrog. En av de viktigaste var den ömsesidiga dialogen mellan leverantören Ericsson och beställaren Televerket och deras sätt att stödja varandra under den internationella standardiseringsprocessen av GSM-tekniken. En annan faktor var den teknologiska förmåga och den marknadsposition som uppnåddes inom det nordiska samarbete där NMTsystemet skapades.

För engelsk fullversion se/for full version in English see "The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:04).

För engelsk sammanfattning se/for summary in English see "Summary - The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:06).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan