Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Historien om GSM - Sammanfattning

Effekter av forskning i svensk mobiltelefoniutveckling

Book cover Historien om GSM - Sammanfattning
Published
2008-May
Series number
VA 2008:07
Publisher
Vinnova
Author
Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group
ISBN
978-91-85959-18-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
40

Ericssons utveckling inom mobiltelefoni tillhör Sveriges största industriella framgångar i modern tid, mätt i termer av omsättning, sysselsättning och exportintäkter. Denna effektanalys beskriver utvecklingen av mobiltelefonin, med fokus på GSM-tekniken, och den offentligt finansierade forskningens betydelse för framgångarna.

Analysen visar att många faktorer bidrog. En av de viktigaste var den ömsesidiga dialogen mellan leverantören Ericsson och beställaren Televerket och deras sätt att stödja varandra under den internationella standardiseringsprocessen av GSM-tekniken. En annan faktor var den teknologiska förmåga och den marknadsposition som uppnåddes inom det nordiska samarbete där NMTsystemet skapades.

För engelsk fullversion se/for full version in English see "The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:04).

För engelsk sammanfattning se/for summary in English see "Summary - The GSM story" (Vinnova Report/Analysis VA 2008:06).

Last updated 15 December 2022

Page statistics