Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Handbok för processledning vid tjänsteutveckling
Utgiven
2010-april
Serienummer
VR 2010:12
Utgivare
Vinnova
Författare
Hans Malmqvist - Consulting H. Malmqvist AB & Per Andersson - Handelshögskolan i Stockholm
ISBN
978-91-86517-11-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54

Tjänstesamhällets Innovationer är ett av VinnovaS sektorsöverskridande forskningsprogram och riktar sig till kunskapsbehov inom både tjänsteföretag och industriföretag som tjänstefierar sin verksamhet. Ett huvudmål är att utifrån ökad kunskapsförståelse bidra till FoU vars resultat stödjer och förnyar innovation av tjänsteproduktion och användarinvolvering.

Programmet har idag tre delområden:

  • Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster
  • Metoder för användarnas deltagande i tjänsteutveckling
  • Tjänsteinnovation inom industrin

Satsningarna inom programmet för samman forskning, näringsliv, offentlig verksamhet och användare, där resultaten omfattar nya tjänster, nya affärsmodeller, ökad kvalitet, snabbare införande av digitaliserade tjänster samt dokumenterade metoder för användarnas deltagande i utvecklingen. Programmet startades 2007 och omfattar totalt cirka 25 projekt. Ett av projekten har haft inriktning mot användarorienterad tjänsteutveckling och dynamiska affärsmodeller och reslutatet är bland annat denna handbok.

Under 2009 genomfördes de tre kartläggningarna:

I det förberedande strategiska arbetet inom området Tjänsteinnovation genomfördes under 2009 fem hearingar. Arbetet dokumenterades i rapporten "Tjänsteinnovationer för tillväxt" (Vinnova Rapport VR 2009:15).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan