Utgiven
2010-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-11-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54
Författare
Hans Malmqvist - Consulting H. Malmqvist AB & Per Andersson - Handelshögskolan i Stockholm
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-02871
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

Tjänstesamhällets Innovationer är ett av VinnovaS sektorsöverskridande forskningsprogram och riktar sig till kunskapsbehov inom både tjänsteföretag och industriföretag som tjänstefierar sin verksamhet. Ett huvudmål är att utifrån ökad kunskapsförståelse bidra till FoU vars resultat stödjer och förnyar innovation av tjänsteproduktion och användarinvolvering.

Programmet har idag tre delområden:

  • Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster
  • Metoder för användarnas deltagande i tjänsteutveckling
  • Tjänsteinnovation inom industrin

Satsningarna inom programmet för samman forskning, näringsliv, offentlig verksamhet och användare, där resultaten omfattar nya tjänster, nya affärsmodeller, ökad kvalitet, snabbare införande av digitaliserade tjänster samt dokumenterade metoder för användarnas deltagande i utvecklingen. Programmet startades 2007 och omfattar totalt cirka 25 projekt. Ett av projekten har haft inriktning mot användarorienterad tjänsteutveckling och dynamiska affärsmodeller och reslutatet är bland annat denna handbok.

Under 2009 genomfördes de tre kartläggningarna:

I det förberedande strategiska arbetet inom området Tjänsteinnovation genomfördes under 2009 fem hearingar. Arbetet dokumenterades i rapporten "Tjänsteinnovationer för tillväxt" (Vinnova Rapport VR 2009:15).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (945 kB)