Utgiven
2009-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-67-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50
Författare
Tommy Bergkvist - SMI - Strategic Management Institute
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-01903
Ämne
Tjänster

I takt med tjänsteområdets ökade betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, har tjänsteinnovationer och nyttiggörandet av dessa blivit ett allt viktigare forskningsområde. För Vinnova är tjänster ett prioriterat område och utgör ett av Vinnovas fokusområden.

Denna rapport har utarbetats för Vinnovas arbete med strategi för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser inom tjänsteområdet och utgör ett viktigt underlag för framtida satsningar. Rapporten bygger på fyra hearingar som speglar olika sektorers syn på tjänsteinnovationsområdet kompletterat med en genomgång av aktuell forskning och publicering inom området. Hearingarna har samlat deltagare från handels- och tjänsteföretag, tillverkande industri, offentlig verksamhet och forskare från universitet, högskolor och institut.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (357 kB)