Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Tjänsteinnovationer för tillväxt
Utgiven
2009-juni
Serienummer
VR 2009:15
Utgivare
Vinnova
Författare
Tommy Bergkvist - SMI - Strategic Management Institute
ISBN
978-91-85959-67-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50

I takt med tjänsteområdets ökade betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, har tjänsteinnovationer och nyttiggörandet av dessa blivit ett allt viktigare forskningsområde. För Vinnova är tjänster ett prioriterat område och utgör ett av Vinnovas fokusområden.

Denna rapport har utarbetats för Vinnovas arbete med strategi för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser inom tjänsteområdet och utgör ett viktigt underlag för framtida satsningar. Rapporten bygger på fyra hearingar som speglar olika sektorers syn på tjänsteinnovationsområdet kompletterat med en genomgång av aktuell forskning och publicering inom området. Hearingarna har samlat deltagare från handels- och tjänsteföretag, tillverkande industri, offentlig verksamhet och forskare från universitet, högskolor och institut.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan