Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet

Vinnpro - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar

Bokomslag Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet

Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnpro-programmets långsiktiga mål är att det skall finnas fler forskarskolor i starka forsknings- och innovationsmiljöer med uthållig anknytning till näringslivet/offentlig verksamhet och med ett kursutbud, som innefattar innovations-, kommersialiserings samt samverkansfrågor.

Inom programmet har två utlysningar genomförts. Den första utlysningen riktades till befintliga forskarskolor. I den utlysningen beviljades fyra projekt vilka startade hösten 2007. I den andra utlysningen, som riktades till nya forskarskolor, beviljades sex projekt vilka startade våren 2008. Projekten finansieras under fyra år, med en utvärdering efter halva tiden. Denna utvärdering omfattar således den första två-års perioden av projekten.

Utgiven
2010-april
Serienummer
VR 2010:14
Utgivare
Vinnova
Författare
Anders Hedin, Ingegärd Johansson & Gunilla Jönson
ISBN
978-91-86517-13-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
40

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan