Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet

Vinnpro - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar

Utgiven
2010-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:14
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-13-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
40
Författare
Anders Hedin, Ingegärd Johansson & Gunilla Jönson
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02168
Ämne
Internationell samverkan, Forsknings- och innovationsmiljöer

Vinnpro-programmets långsiktiga mål är att det skall finnas fler forskarskolor i starka forsknings- och innovationsmiljöer med uthållig anknytning till näringslivet/offentlig verksamhet och med ett kursutbud, som innefattar innovations-, kommersialiserings samt samverkansfrågor.

Inom programmet har två utlysningar genomförts. Den första utlysningen riktades till befintliga forskarskolor. I den utlysningen beviljades fyra projekt vilka startade hösten 2007. I den andra utlysningen, som riktades till nya forskarskolor, beviljades sex projekt vilka startade våren 2008. Projekten finansieras under fyra år, med en utvärdering efter halva tiden. Denna utvärdering omfattar således den första två-års perioden av projekten.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (302 kB)