Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet

Vinnpro - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar

Book cover Halvtidsutvärdering av projekten inom Vinnpro-programmet
Published
2010-April
Series number
VR 2010:14
Publisher
Vinnova
Author
Anders Hedin, Ingegärd Johansson & Gunilla Jönson
ISBN
978-91-86517-13-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
40

Vinnpro-programmets långsiktiga mål är att det skall finnas fler forskarskolor i starka forsknings- och innovationsmiljöer med uthållig anknytning till näringslivet/offentlig verksamhet och med ett kursutbud, som innefattar innovations-, kommersialiserings samt samverkansfrågor.

Inom programmet har två utlysningar genomförts. Den första utlysningen riktades till befintliga forskarskolor. I den utlysningen beviljades fyra projekt vilka startade hösten 2007. I den andra utlysningen, som riktades till nya forskarskolor, beviljades sex projekt vilka startade våren 2008. Projekten finansieras under fyra år, med en utvärdering efter halva tiden. Denna utvärdering omfattar således den första två-års perioden av projekten.

Last updated 15 December 2022

Page statistics