Utgiven
2011-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-36-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62
Författare
Christina Johannesson - Kontigo AB & Monica Winge - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster

eHälsa får allt större politisk betydelse, dels på grund av kraftigt ökande kostnader och behov i vård och omsorg, men också för möjligheterna som tillväxtområde, både nationellt och internationellt.

I Sverige pågår en omfattande utveckling av informationssystem och e-tjänster i eHälsostrategins anda. Dock återstår mycket arbete för att nå fram till hållbara e-tjänster med värde och nytta för individen/vård- och omsorgstagaren. Inte minst gäller detta behovet av lösningar som, med strategin som bas, tar sin utgångspunkt i verksamheten och dess resultat för kunden/medborgaren, snarare än i tekniken och hur vård och omsorg organiseras.

Rapporten resonerar kring möjliga kritiska faktorer som påverkar utvecklingstakten, för att sedan kunna identifiera vilka eventuella särskilda insatser som skulle kunna behövas för att stärka innovationssystemet vård och omsorg med avseende på informationssystem och e-tjänster som kan skapa värde för individen/patienten.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (573 kB)