Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige

Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högre utbildning 2017-2027 - Analysrapport

Bokomslag Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige
Utgiven
2015-november
Serienummer
VI 2015:08
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
204

Regeringen har, som underlag för den forskningspolitiska propositionen, uppdragit åt Vinnova att inkomma med analyser och förslag. Det övergripande målet för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Vinnovas utgångspunkt är att forskningspolitiken även behöver handla om att stärka Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin.

Analyser och förslag är också en viktig grund för Vinnovas egna strategier och prioriteringar. Föreliggande skrift är Vinnovas analysunderlag till den forskningspolitiska propositionen.

Läs även huvudrapporten "Innovation för ett attraktivare Sverige" (Vinnova Information VI 2015:07)

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan