Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskning om kvinnors företagande

Presentation av projekten

Bokomslag Forskning om kvinnors företagande
Utgiven
2008-oktober
Serienummer
VI 2008:19
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32

Våren 2008 inbjöd Vinnova forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer att inkomma med ansökan om finansiering av forskningsprojekt inom utlysning Forskning om kvinnors företagande. Utlysningen var ett led i regeringens åtgärder för att främja företagande bland kvinnor. I regeringens satsning ingår även Nuteks mer praktiskt inriktade program "Främja kvinnors företagande" och SCB:s statistiska analyser kring kvinnors företagande. Syftet med denna skrift är att presentera de tio projekt som beviljats medel för forskningsprojekt inom Vinnovas utlysning.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan