Utgiven
2008-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2008:19
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
32
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-02271
Ämne
Ledning och organisering

Våren 2008 inbjöd Vinnova forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer att inkomma med ansökan om finansiering av forskningsprojekt inom utlysning Forskning om kvinnors företagande. Utlysningen var ett led i regeringens åtgärder för att främja företagande bland kvinnor. I regeringens satsning ingår även Nuteks mer praktiskt inriktade program "Främja kvinnors företagande" och SCB:s statistiska analyser kring kvinnors företagande. Syftet med denna skrift är att presentera de tio projekt som beviljats medel för forskningsprojekt inom Vinnovas utlysning.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (295 kB)