Utgiven
2013-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2013:09
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
64
Författare
Jenny Alwin, Lars Bernfort, Nathalie Eckard & Magnus Husberg - Linköpings universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-01997.5
Ämne
Hälsa

Denna rapport är ett av resultaten från det andra regeringsuppdraget inom Social Innovation och de mest sjuka äldre som Vinnova fått av Socialdepartementet.

År 2011 fick Vinnova det första regeringsuppdraget inom ramen för det mest sjuka äldre och Social Innovation vilket resulterade i en kartläggning av sociala innovationer, som presenterades i ”Idékatalog – Sociala innovationer för äldre” (Vinnova Information VI 2012:03). I arbetet med kartläggningen genomfördes också ett antal workshops där äldre personer deltog, i syfte att få en fördjupad förståelse för behov där ett av de mest framförda var behov av trygghet.

En viktig insats för att skapa trygghet är fixartjänster. Dessa tjänster innebär att äldre får hjälp med utmanande göromål så som att sätta upp gardiner, men de innebär också att någon hälsar på och tar sig tid en stund.

För sammanfattning se "Sammanfattning Fixartjänster i Sveriges kommuner" (Vinnova Information VI 2013:10)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (639 kB)