Utgiven
2017-april
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2017:07
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Transport

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Programmets mål är att bidra till nollvisionen, minskat fossilberoende samt ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från 2016 men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.