FFI årsrapport 2016

Samverkan för stark svensk fordonsindustri och miljöanpassade samt säkra transporter

Utgiven
2017-april
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2017:07
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Transport

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Programmets mål är att bidra till nollvisionen, minskat fossilberoende samt ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från 2016 men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3077 kB)