Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

FFI årsrapport 2016

Samverkan för stark svensk fordonsindustri och miljöanpassade samt säkra transporter

Book cover FFI årsrapport 2016

FFI årsrapport 2016

Visa mer information (ankarlänk)

Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxten. FFI är ett samverkansprogram med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter. Programmets mål är att bidra till nollvisionen, minskat fossilberoende samt ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad.

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från 2016 men också sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Published
2017-April
Series number
VI 2017:07
Publisher
Vinnova
Author
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
28

Last updated 15 December 2022

Page statistics