Energibranschen i Sverige fortsätter växa

Analys av företag i energibranschen 2007-2014 - branschdelar, åldersstrukturer, jämställdhet och kompetens

Utgiven
2016-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2016:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-50-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
116
Författare
Maria Engzell, Andreas Lepa & Samuel Strömgren - ECC, Energy Competence Center/Jobba i Västerås
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Miljö och energi

Sveriges energibransch befinner sig mitt i en brytningstid. De megatrender som påverkar all processindustri och ofta stavas globalisering och digitalisering skapar en smältdegel för Sveriges, Europas och i förlängningen hela världens energibransch.

Detta är en omfattande analys av energibranschen i Sverige. Energibranschen, och svensk energiteknik, är idag en betydelsefull industrisektor i Sverige som sysselsätter en mängd människor och bidrar starkt till svensk export. Älvarnas vattenkraft, vindkraften och kraftbolagens placeringar ritar en i stort heltäckande Sverigekarta och det rikstäckande elnätet engagerar montörer och konsulter som tar ansvar för stad och landsbygd. Över hela Sverige finns människor som arbetar med energi, elkraft och värme och företag i branschen finns idag representerade i 261 av Sveriges alla 290 kommuner. Rapporten är en uppdatering av ”Företag i energibranschen i Sverige” (Vinnova Rapport/Analys VA 2013:14). Tidsserierna över sysselsättning och andra utvecklingsmått är därmed påbyggda fram t.o.m. år 2014. Dessutom ingår i denna rapport en nyhet i form av data kring utbildningsnivåer, kompetensområden, kön och härkomst för de sysselsatta i branschen.

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Genomförda studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik; Miljöteknik och slutligen Tåg och järnväg. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika.

För att läsa engelsk version se "The Energy Industry in Sweden continues to grow" (Vinnova Report/Analysis VA 2017:01)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan