Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effekter av innovationspolitik

Tillbakablickar och framtidsperspektiv

Bokomslag Effekter av innovationspolitik
Utgiven
2012-juli
Serienummer
VI 2012:12
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16

Vinnova investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation. Målet är att stärka Sveriges hållbara tillväxt och bidra till samhällsnytta. Varje år genomförs två så kallade effektanalyser för att kartlägga långsiktiga effekter och ge vägledning för ständig förbättring av verksamheten. Över två decenniers innovationspolitiska investeringar har analyserats. I den här skriften sammanfattas de viktigaste slutsatserna.

Du kan läsa mer i rapporten "När staten spelat roll" (Vinnova Analys 2011:10).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan