Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004

NUTEKs och Vinnovas såddfinansieringsstöd

Bokomslag Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004
Utgiven
2008-april
Serienummer
VA 2008:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson & Fredrik Scheffert - SISTER
ISBN
978-91-85959-15-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
132

SISTER har på uppdrag av Vinnova utvärderat den såddfinansiering som organiserades av NUTEK och Vinnova under perioden 1994 till 2004. En ansats baserad på metodtriangulering har använts och rapporten innefattar därför både kvantitativ och kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen analyserar data för de svenska företag som tagit emot såddfinansiering samt jämför med hjälp av kohortanalys dessa med en grupp bestående av liknande företag som inte erhållit såddfinansiering. Den kvalitativa analysen baseras i första hand på intervjuer med företag som beviljats såddfinansiering. I effektanalysen ingår även en översikt av internationella såddprogram samt en beskrivning av den svenska såddfinansieringens kontext och framväxt under tidsperioden. Utvärderingen visar hur olika effekter uppkommit.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan