Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004

NUTEKs och Vinnovas såddfinansieringsstöd

Book cover Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004
Published
2008-April
Series number
VA 2008:05
Publisher
Vinnova
Author
Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson & Fredrik Scheffert - SISTER
ISBN
978-91-85959-15-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
132

SISTER har på uppdrag av Vinnova utvärderat den såddfinansiering som organiserades av NUTEK och Vinnova under perioden 1994 till 2004. En ansats baserad på metodtriangulering har använts och rapporten innefattar därför både kvantitativ och kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen analyserar data för de svenska företag som tagit emot såddfinansiering samt jämför med hjälp av kohortanalys dessa med en grupp bestående av liknande företag som inte erhållit såddfinansiering. Den kvalitativa analysen baseras i första hand på intervjuer med företag som beviljats såddfinansiering. I effektanalysen ingår även en översikt av internationella såddprogram samt en beskrivning av den svenska såddfinansieringens kontext och framväxt under tidsperioden. Utvärderingen visar hur olika effekter uppkommit.

Last updated 15 December 2022

Page statistics