Utgiven
2007-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2007:04
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
48
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-00138
Ämne
Ledning och organisering

Vinnova bedömer ökad rörlighet på arbetsmarknaden som viktig för tillväxt, nya jobb, bättre fungerande arbetsmarknad och bättre arbetsvillkor för de anställda.
När Dynamo-programmet nu genomfört en ny utlysning vill vi på detta sätt sprida kännedom om de 18 nystartade och mycket intressanta projekten.

Skriften ska underlätta kontakterna mellan Dynamo-programmet, de enskilda projekten och omvärlden.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (251 kB)