Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dynamo 2

Startkonferens & Projektbeskrivningar

Vinnova bedömer ökad rörlighet på arbetsmarknaden som viktig för tillväxt, nya jobb, bättre fungerande arbetsmarknad och bättre arbetsvillkor för de anställda.
När Dynamo-programmet nu genomfört en ny utlysning vill vi på detta sätt sprida kännedom om de 18 nystartade och mycket intressanta projekten.

Skriften ska underlätta kontakterna mellan Dynamo-programmet, de enskilda projekten och omvärlden.

Utgiven
2007-februari
Serienummer
VI 2007:04
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
48

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan