Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Den osynliga infrastrukturen

En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Utgiven av Swedsoft

Bokomslag Den osynliga infrastrukturen
Utgiven
2018-mars
Serienummer
Utgivare
Swedsoft
Författare
Martin Andersson & Joakim Wernberg
ISBN
ISSN
Antal sidor
34

Denna rapport har till syfte att kartlägga mjukvarans roll i svenskt näringsliv och att analysera näringslivets efterfrågan på kompetenser relaterade till mjukvaruutveckling. Ambitionen med arbetet är dels att ge en övergripande bild av mjukvaruutveckling i företag och vilka olika betydelser som mjukvara har i deras affärsverksamhet, dels att förtydliga hur efterfrågan på mjukvarurelaterade kompetenser varierar mellan såväl olika delar av ekonomin som mellan små och stora företag.

Undersökningen som presenteras i denna rapport är ett resultat av projektet "Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling". Projektet har finansierats av Vinnova och drivs av Swedsoft i samarbete med CaptureInnovation och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet med projektet är att analysera behovet av kompetens inom mjukvaru- och systemutveckling genom insamling av data och statistik som belyser nuläge och framtida behov. Projektet har bland annat inspirerats av de rekommendationer som presenterades i Digitaliseringskommissionens slutbetänkande.

Se mer om rapporten på Swedsofts webbplats.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan