Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Den osynliga infrastrukturen

En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Utgiven av Swedsoft

Book cover Den osynliga infrastrukturen
Published
2018-March
Series number
Publisher
Swedsoft
Author
Martin Andersson & Joakim Wernberg
ISBN
ISSN
Number of pages
34

Denna rapport har till syfte att kartlägga mjukvarans roll i svenskt näringsliv och att analysera näringslivets efterfrågan på kompetenser relaterade till mjukvaruutveckling. Ambitionen med arbetet är dels att ge en övergripande bild av mjukvaruutveckling i företag och vilka olika betydelser som mjukvara har i deras affärsverksamhet, dels att förtydliga hur efterfrågan på mjukvarurelaterade kompetenser varierar mellan såväl olika delar av ekonomin som mellan små och stora företag.

Undersökningen som presenteras i denna rapport är ett resultat av projektet "Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling". Projektet har finansierats av Vinnova och drivs av Swedsoft i samarbete med CaptureInnovation och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet med projektet är att analysera behovet av kompetens inom mjukvaru- och systemutveckling genom insamling av data och statistik som belyser nuläge och framtida behov. Projektet har bland annat inspirerats av de rekommendationer som presenterades i Digitaliseringskommissionens slutbetänkande.

Se mer om rapporten på Swedsofts webbplats.

Last updated 15 December 2022

Page statistics