Utgiven
2009-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:16
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-70-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
100
Författare
Gunilla Fürst Hörte
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2004-03144
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering

En utvärdering är vanligtvis av intresse för en begränsad skara. Den här utvärderingen av programmet Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet kommer dock att intressera en mycket vidare krets.

Programmet innefattar en utlysning med samma namn och effektdrivande arbete runt de projekt som ingått i programmet. Utvärderingen avser programmet men genom projektens arbetsprocesser och resultat har utvärderingen även blivit en state-of-the-art-beskrivning av ett kompetensområde under uppbyggnad på Vinnova. Området kallas Behovsmotiverad genusforskning för innovation och svarar mot Vinnovas övergripande uppdrag att främja hållbar tillväxt och samtidigt verka för genusperspektiv i forskningen samt främja jämställdhet inom sitt verksamhetsområde.

Utvärderingen lägger en viktig grund för Vinnovas fortsatta arbete med att stärka kompetensområdet. Den är också en utgångspunkt för Vinnovas arbete med att integrera genusperspektiv i verksamheten så att Vinnovas insatser i lika mån kommer kvinnor och män till nytta; som forskare, i arbetslivet och som brukare av produkter och tjänster.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (435 kB)