Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 23 Mars at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 24 Mars at 8am the latest.

Behovet av genusperspektiv

- om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Utvärdering

Book cover Behovet av genusperspektiv
Published
2009-July
Series number
VR 2009:16
Publisher
Vinnova
Author
Gunilla Fürst Hörte
ISBN
978-91-85959-70-9
ISSN
1650-3104
Number of pages
100

En utvärdering är vanligtvis av intresse för en begränsad skara. Den här utvärderingen av programmet Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet kommer dock att intressera en mycket vidare krets.

Programmet innefattar en utlysning med samma namn och effektdrivande arbete runt de projekt som ingått i programmet. Utvärderingen avser programmet men genom projektens arbetsprocesser och resultat har utvärderingen även blivit en state-of-the-art-beskrivning av ett kompetensområde under uppbyggnad på Vinnova. Området kallas Behovsmotiverad genusforskning för innovation och svarar mot Vinnovas övergripande uppdrag att främja hållbar tillväxt och samtidigt verka för genusperspektiv i forskningen samt främja jämställdhet inom sitt verksamhetsområde.

Utvärderingen lägger en viktig grund för Vinnovas fortsatta arbete med att stärka kompetensområdet. Den är också en utgångspunkt för Vinnovas arbete med att integrera genusperspektiv i verksamheten så att Vinnovas insatser i lika mån kommer kvinnor och män till nytta; som forskare, i arbetslivet och som brukare av produkter och tjänster.

Last updated 15 December 2022

Page statistics