Utgiven
2011-december
Språk
Svenska
Serienummer
VP 2011:03
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Antal sidor
40
Författare
Anna Bjurström, Erik Borälv, Ann-Mari Fineman, Irene Martinsson & Cecilia Sjöberg - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-02898
Ämne
Forskning och utveckling i företag

Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig sektor. Denna rapport utgör slutredovisningen av detta uppdrag.

Av rapporten framgår att trots att tjänstebaserad innovation varit ett angeläget ämne under en ansenlig tid kvarstår många behov som är artikulerade sedan länge. En orsak till detta kan vara att alltfler aktörer, både i näringsliv, offentlig verksamhet och akademi, engagerats sig i området, men vår analys pekar också på att det finns mycket kvar att göra och att det är hög tid att omsätta diskussionen i konkreta insatser.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (658 kB)